UMV AB, BTG-UMV Švédsko www.mattsson.se

Švédska firma Uddevalla Mechaniska Verkstad AB (UMV AB) je vo vlastníctve koncernu Mattssonföretagen AB. Koncern Mattsson má tri divízie, z ktorých jednu tvoria firmy UMV a BTG-UMV vyrábajúca zariadenia pre natieranie a povrchové glejenie papiera.

Sídlo je v meste Uddevalla, sídlo BTG-UMV je v Säffle.

Tradícia firmy UMV ako firmy vyrábajúcej pre papierenský priemysel siaha do začiatkov v roku 1872. Jej prívlastkom je "The Rebuilders", t.j. "Rekonštruktéri". Premetom jej činnosti je teda prestavba a modernizácia existujúcich celulózových a papierenských strojov a to od nátoku po navíjač.

Firma je orientovaná najmä na export, pričom jej obrat je na 65% smerom do zahraničia. Je vlastníkom certifikátu ISO 9001.

Firma UMV v roku 2002 kúpila firmu BTG vyrábajúcu zariadenia pre povrchové zušľachťovanie papiera, takže teraz ponúka aj tieto zariadenia pre povrchovú úpravu papiera on-line alebo off-line papierenského stroja.

Firma UMV má vlastné know-how. Firma v prípravnej fáze sama zhodnotí situáciu stroja určeného na rekonštrukciu a na základe vlastného premerania ponúkne investorovi rozsah rekonštrukcie. Toto ponúka pri spolupráci v prípade prestavby, resp. modernizácie nasledujúcich častí stroja:

 • Nátok
 • Sitová čast
 • Lisová čast
 • Sušiaca čast
 • Softkalander
 • Navíjač

ale tiež ďalších častí stroja, kde môžu ponúknuť svoje patentované výrobky:

 • Egutéry, v prípade potreby vybavené lapačom kvapiek
 • Kruhové sitá
 • Stričky vysokotlaké i nízkotlaké
 • Stričky okrajové i zavádzacie jednoduché i dvojité
 • Oscilátory, s osciláciou pevnou i nastaviteľnou.
 • Dvojitý škrabák lisov so stričkou
 • Yankee kryty
 • Sušiace kryty
 • Rekuperácia tepla
 • Kapsová ventilácia v sušiacej časti
 • Odsávanie papierového prachu od PS alebo od spracovania

Zvláštnou kapitolou je firmou vyvinutý sušiaci/chladiaci celulózový stroj "SECADOR" vertikálnej konštrukcie, vyznačujúci sa velkou úsporou miesta i ďalšími výhodami oproti tradičným riešeniam.