Firma "DISCANTINY, Služby pre papierenský priemysel" pôsobí v celulózovo-papierenskom priemysle od r. 1991. V súčasnej dobe zastupuje 7 firiem, ktoré ponúkajú svoje výrobky a servis na najvyššej úrovni. Všetky firmy orientujú svoju činnosť na celulózový a papierenský priemysel a pochádzajú z krajín, kde celulózovopapierenský priemysel dosahuje vysoký stupeň rozvoja.

Zastupované firmy:

  • Erhardt+Leimer GmbH, SRN. Regulátory behu a napínania oblečenia a dráhy papiera v celulózových, papierenských a spracovateľských strojoch.
  • Kapa CZ, s.r.o., Česká republika. Ručný stroj na transport kotúčov papiera.
  • Sandar Industries Inc., USA. Zariadenie na rýchlu výmenu kotúčov papiera. Zariadenie na balenie buničiny rozvlákniteľnou papierovou páskou.
  • Sava-Schäfer, d.o.o., Slovinsko. Pogumovanie valcov papierenských strojov.
  • TBA GmbH, Rakúsko. Trouble shooting, diagnostika a technická pomoc pri výrobe a spracovaní papiera.
  • UMV AB, Švédsko. Rekonštrukcie papierenských strojov. Konštrukčné prvky pre papierenské a celulózové stroje.

Pomôžeme a poradíme pri rozhodovaní sa o výbere ponúkaného zariadenia v súlade s Vašimi rozvojovými a technologickými potrebami.

Oblasť pôsobenia sú krajiny: Česká republika, Maďarská republika a Slovensko.

Kontakt:

Telefón
02-4341 2205

Fax
02-4341 2205

E-mail:
discantiny@discantiny.sk

Adresa:
DISCANTINY, Mierová ul. 165, 821 05 Bratislava