TBA Instrument Systems GmbH Rakúsko www.tba-worldwide.com

TBA sa orientuje na komplexné zisťovanie príčin ťažkostí v priemysle výroby a spracovania papiera. Toto zisťovanie uskutočňuje premeriavaním príslušných miest na papierenskom stroji pomocou svojich špecializovaných prístrojov.

Typické aktivity pri zisťovaní príčin ťažkostí:

 • Nestabilná príprava látky
 • Problémy s konštantnou častou stroja
 • Problémy s nátokom
 • Kolísanie konzistencie
 • Variácia plošnej hmotnosti
 • Retencia
 • Glejenie
 • Formácia
 • Profil vlhkosti papiera
 • Rozdiely v sušení
 • Defekty na hladiacej stolici
 • Problémy na navíjači
 • Problémy s výmetom
 • Trepotanie sa papierovej dráhy
 • Nedostatky v koncepcii stroja
 • Kondicionovanie
 • Chyby v rovinnosti a paralelite prvkov
 • Časté prestoje stroja
 • Problémy s reguláciou procesu
 • Čistenie stroja
 • Problémy so životnosťou oblečenia stroja
 • Škrabáky
 • Slizy, nánosy
 • Prietrhy
 • Rozdiely v hrúbke papiera
 • Problémy s vlastnosťami papiera a ich rovnomernosťou
 • Plochosť papiera
 • Diery v papieri
 • Zmršťovanie papiera
 • Značkovanie
 • Nerovnomernosti povrchovej úpravy
 • Nestabilné základy
 • Defekty valcov
 • Nedostatky v geometrii stroja
 • Problémy s vodou
 • Parokondenzačný systém
 • Vibrácie a iné

Okrem zisťovania príčin tažkostí TBA uskutočňuje predrekonštrukcné premeranie stroja za účelom zistenia skutočne potrebného rozsahu rekonštrukcie. Taktiež uskutočňuje premerania v prípade sporov týkajúcich sa grantovaných parametrov po investičnej akcii. Kedže TBA rekonštrukciu ani iné úpravy nerealizuje a so žiadnou takouto firmou v spojení nie je, jej správy sú neutrálne a objektívne.

Dlhoročné skúsenosti TBA v oblasti technickej pomoci sú zhrnuté v 12-dielnom lexikone "TROUBLE SHOOTER". Popísané sú tam všetky známe vyskytujúce sa tažkosti pri výrobe papiera, ich príčina, spôsob diagnostikovania a odstránenia. Prístupná v knižnej a počítacovej forme na CD ROM. Cena 2 000 USD.

TBA ponúka tiež "Carbon Nip Paper", odtlačkový papier na zisťovanie rovnomernosti prítlaku v lisoch. K dispozícii je v skladanej forme 28 m, cena 150 USD, alebo v kotúčoch dĺžky 200 m v cene 550 USD. Množstevná zlava.