SANDAR Industries, Inc. USA www.sandar.com

SANDAR Industries Inc. má sídlo na Floride, Atlantic Beach. Firma dodáva nasledujúce výrobky:

 • Systém rýchlej a bezpečnej výmeny kotúčov na konci papierenských a spracovateľských strojov TUSA®. Ide o zariadenie, ktoré pretrhne dráhu papiera pomocou papierovej pásky, pričom dráha papiera sa ihneď navíja na novú tamboru s kvalitným návinom od počiatku. Kedže výmena kotúča prebehne za okamih, týmto sa ušetrí 80 % výmetu, ktorý bežne vzniká pri výmene kotúčov. Toto zodpovedá zvýšeniu čistého výkonu stroja priemerne o 2%. Najväcšou prednosťou systému je však absolútna bezpecnosť výmeny kotúcov.

  Systém pracuje plnoautomaticky, čo sa týka vlastnej výmeny kotúčov. Podľa stupňa automatizácie prípravy zariadenia pred výmenou kotúča sa vyrábajú a dodávajú na trh modely TUSA I, TUSA III a TUSA IV.

  Papierová páska použitá na prerezanie dráhy papiera ostáva navinutá na začiatku nového kotúča a je rozvlákniteľná.

 • Systém BAND-it pre celulózové stroje, zariadenie na viazanie balov buničiny rozvlákniteľnou papierovou páskou. Výhody viazania páskou sú nasledujúce:

  V celulózke:
  Odpadá potreba zabalenia hárkov obalovými hárkami.
  Znížia sa náklady na údržbu zariadenia, ktorú si vyžadoval oder drôtom.

  V papierni:
  Odstránenie úzkych miest pri rozvlákňovaní spôsobovaných odstraňovaním drôtov.
  Dávkovanie balov do rozvlákňovača bez odstraňovania drôtov.
  Odstránenie rizika pracovných úrazov pri manipulácii s uvoľnovaním drôtov.
  Odstránenie zariadenia alebo nástrojov na odstraňovanie drôtov.
  Zníženie odstávok potrebných na opravu rozvlákňovačov.