ERHARDT+LEIMER GmbH Spolková republika Nemecko www.erhardt-leimer.com

Spoločnosť Erhardt+Leimer (E+L) je na svete špičkovou spoločnosťou v oblasti vývoja a výroby regulátorov behu a ťahu nekonečných pásov: textil, netex, papier, spracovanie papiera, tlačiarenský priemysel, obalová technika, fólie, film, fotografický priemysel a i. Regulátory pre papierenský priemysel obstaráva divízia VB 3 - Papiererzeugung. Ústredie sídli v Augsburgu, pobočku má v Bielefelde, ďalej v zahraničí vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v Taliansku, v Brazílii, v USA, v Kanade, v Mexiku, v Indii, na Taiwane a v Japonsku. Okrem toho má po celom svete sieť zástupcov. Po svete zamestnáva viac než 1000 ludí. Je vlastníkom certifikátu ISO 9001.

Vývojový a výrobný program divízie VB 3 - Papiererzeugung (výroba papiera) zahrňuje nasledujúce oblasti:

Sitová časť papierenského stroja:

Lisová časť papierenského stroja:

Sušiaca čast papierenského stroja:

Natieračka a iné spracovateľské stroje pre papier: