Firma "DISCANTINY, Služby pro papírenský průmysl" pusobí v celulózovém a papírenském průmyslu od r. 1991. V súčasné době na území ČR zastupuje 4 firmy, které nabízejí své výrobky a servis na nejvyšší úrovni. Všechny firmy orientují svou činnost na celulózový a papírenský průmysl a pocházejí ze zemí, kde celulózový a papírenský průmysl je na vysokém stupni rozvoje.

Zastupované firmy:

  • Erhardt+Leimer GmbH, SRN. Regulátory behu a tahu oblečení i dráhy papíru v celulózových, papírenských a zpracovatelských strojích.
  • Kapa CZ, s.r.o., Česká republika. Ruční stroj na transport rolí papíru.
  • Sava-Schäfer d.o.o., Slovinsko. Pogumování válcu papírenských a zpracovatelských strojů.
  • Sandar Industries Inc., USA. Zařízení na rychlou výmenu rolí papíru. Zařízení na balení buničiny rozvláknitelnou papírovou páskou.
  • TBA GmbH, Rakúsko. Trouble shooting, diagnostika a technická pomoc pri výrobe a zpracování papíru.

Pomůžeme a poradíme pri rozhodovaní o výberu nabízeného zařízení v souladu s Vašími rozvojovými a technologickými potrebami.

Oblast působení jsou Česká republika, Madarsko a Slovensko.

Kontakt:

Telefon:
00421-2-43412205

Fax:
00421-2-43412205

E-mail:
discantiny@discantiny.sk

Adresa:
DISCANTINY, Mierová ul. 165, 821 05 Bratislava